Accountancy

Op het gebied van accountancy verzorgen wij onder andere de volgende werkzaamheden:
  • Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen
  • Het verstrekken van diverse accountantsverklaringen
  • Opstellen van resultaat- en liquiditeitsprognoses
  • Het verzorgen van tussentijdse financiële overzichten en managementrapportages
  • Verkrijgen of uitbreiden van financiering
  • Advies inzake een optimale administratieve organisatie en maatregelen van interne beheersing
  • Due diligence onderzoeken en –rapportages bij fusies en overnames
  • Het verzorgen van uw financiële administratie inclusief salarisadministratie
  • Algemene en specifieke advisering bij (financiële en beleidsmatige) ondernemersvraagstukken.
Lees ook: Over ons en De Drie C’s van Acc-Cent

Lees ook: het profiel van Iris Kuster, Accountant Administratieconsulent

Afbeelding bij Accountancy

Afbeelding bij Accountancy